Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ
Thông dịch, phiên dịch Chúng tôi cung cấp phiên dịch Nhật-Việt trong nhiều hoạt động kinh doanh, từ phiên dịch khảo sát thị trường cho đến phiên dịch sự kiện...
Kết nối kinh doanh
B to B
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ giúp cho việc xúc tiến kinh doanh giữa phía DN Việt Nam và Nhật Bản
Hỗ trợ xây dựng và ứng dụng hệ thống IT ※ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Hỗ trợ bảo mật
thông tin
※ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Dịch vụ chẩn đoán quản lý (SMSC) ※ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư vấn cải tiến nghiệp vụ (MSA) Đây là dịch vụ tư vấn sau khi doanh nghiệp đã tiến hành SMSC

Hỗ trợ PR

Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ
Dịch vụ quảng cáo Chúng tôi sẽ đăng thông tin về quý công ty và các sản phẩm, dịch vụ của quý công ty trên các tạp chí và website do chúng tôi quản lý
PR qua website ※ Liên hệ để biết thêm chi tiết