Xuất bản phẩm -
Kim chỉ nam trong cải cách kinh doanh

Nhà tiên phong trong lĩnh vực truyền tải thông tin kinh tế Việt Nam

Brainworks Asia là người tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thông tin kinh doanh về Việt Nam đến Nhật Bản dưới nhiều hình thức như qua sách báo, tạp chí, tổ chức hội thảo... Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của mình trong việc cung cấp thông tin kinh tế từ Việt Nam đến Nhật Bản và ngược lại.
※Chúng tôi đã phát hành rất nhiều ấn phẩm về kinh tế Việt Nam

"Tuyển tập 50 DN xây dựng tại Việt Nam năm 2014"
Xuất bản 8/2014
NXB Kanaria
Giá:1800 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập 50 DN đang tăng trưởng tại Việt Nam năm 2014 - khu vực Hà Nội"
Xuất bản 6/2014
NXB Kanaria
Giá:1800 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập 50 DN đang tăng trưởng tại Việt Nam năm 2014 - khu vực TP.HCM"
Xuất bản 12/2013
NXB Kanaria
Giá:1800 yen(chưa thuế)

"Chính vì thế nên DN vừa và nhỏ mới thất bại khi kinh doanh ở châu Á"
Xuất bản 2/2013
NXB Kanaria
Giá:1400 yen(chưa thuế)

"Những đối tác kinh doanh tốt nhất ở châu Á - khu vực ASEAN"
Xuất bản 11/2012
NXB Kanaria
Giá:1200 yen(chưa thuế)

"Những lời khuyên về sử dụng nhân lực châu Á" Xuất bản 11/2012
NXB Kanaria
Giá:1400 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập 50 DN đang tăng trưởng tại Việt Nam năm 2007 - khu vực TP.HCM"
Xuất bản 11/2007
NXB Kanaria
Giá:1800 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập 50 DN đang tăng trưởng tại Việt Nam năm 2008 - khu vực Hà Nội"
Xuất bản 4/2008
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập 50 DN đang tăng trưởng tại Việt Nam năm 2009 - khu vực TP.HCM"
Xuất bản 11/2009
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen(chưa thuế)

"Vietnam Business Life Guide - khu vực TP.HCM"
Xuất bản 2/2009
NXB Kanaria
Giá: 1200 yen(chưa thuế)

"Vietnam Business Life Guide - khu vực TP.HCM"
Xuất bản 3/2010
NXB Kanaria
Giá: 1200 yen(chưa thuế)

"Kinh doanh tại Việt Nam đang trên đà phát triển"
Xuất bản 8/2006
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen(chưa thuế)

"Hướng dẫn xúc tiến kinh doanh sang Việt Nam"
Xuất bản 7/2008
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen(chưa thuế)

"Các đối tác kinh doanh tốt nhất tại Việt Nam ấn bản 2008"
Xuất bản 9/2008
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen(chưa thuế)

"Các đối tác kinh doanh tốt nhất tại Việt Nam ấn bản 2010"
Xuất bản 8/2010
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập 100 DN IT Việt Nam"
Xuất bản 12/2008
NXB Kanaria
Giá: 1600 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập các nhà cung cấp tốt nhất Việt Nam"
Xuất bản 12/2008
NXB Kanaria
Giá: 2000 yen(chưa thuế)

"Tuyển tập các DN xây dựng đang tăng trưởng tại Việt Nam năm 2011 - ấn bản TP.HCM
Xuất bản 5/2011
NXB Kanaria
Giá: 1500 yen(chưa thuế)

"Japan Style Magazine" - Tạp chí bằng tiếng Việt truyền tải những thông tin về Nhật Bản hiện tại

Vol 1
Tháng 7/2011

Vol 2
Tháng 11/2011

Vol 3
Tháng 3/2012

Vol 4
Tháng 7/2012

Vol 5
Tháng 4/2013

Vol 6 sẽ được phát hành trong thời gian tới !!!

Tạp chí thông tin kinh tế bằng tiếng Việt

Vol 1
Tháng 6/2009

Vol 2
Tháng 3/2010

Vol 3
Tháng 5/2010

Vol 4
Tháng 9/2010

Vol 5
Tháng 11/2010

Vol 6
Tháng 4/2011

Tạp chí "FEEL" - Coupon Magazine - Cảm nhận Nhật Bản tại Việt Nam

Vol 1
Tháng 5/2010

Vol 2
Tháng 12/2010

Đưa các giáo trình từ Nhật Bản sang Việt Nam

Sách về PDCA sẽ được xuất bản trong thời gian sắp tới !!!

Business Manner Japanese

Xuất bản 3/2007
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)

Business Manner Vietnamese

Xuất bản 4/2010
NXB: First News
Giá: 40.000 đồng
(bao gồm thuế)

Bảo mật thông tin Japanese

Xuất bản 3/2007
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)

Bảo mật thông tin Vietnamese

Xuất bản 5/2010
NXB: First News
Giá: 36.000 đồng
(bao gồm thuế)

Làm hài lòng khách hàng

Xuất bản 7/2010
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)

Làm hài lòng khách hàng

Xuất bản 8/2011
NXB: First News
Giá: 42.000 đồng
(bao gồm thuế)

Nhà quản lý tài năng

Xuất bản 8/2011
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 đồng
(chưa thuế)

Nhà quản lý tài năng

Xuất bản 2/2012
NXB: First News
Giá: 48.000 đồng
(bao gồm thuế)