Đặc điểm dịch vụ đào tạo nhân viên của Brainworks Asia

Với nhận thức rằng thời đại châu Á và Nhật Bản trở thành một thể thống nhất đã tới, chúng tôi đang đem những kinh nghiệm đã tích lũy được trong hoạt động đào tạo nhân lực toàn cầu tại Nhật Bản đến Việt Nam. Bí quyết đào tạo nhân lực đã được Brain Works tích lũy từ kinh nghiệm đào tạo cho rất nhiều doanh nghiệp ngay từ khi mới thành lập. Hơn nữa, những bí quyết này còn được hệ thống hóa trong bộ sách về đào tạo nhân lực do công ty chúng tôi xuất bản.

Những điều tiếp thu được qua quá trình đào tạo

  • - Học hỏi cơ chế đảm bảo chất lượng cao được cả thế giới áp dụng
  • - Học về cách giao tiếp để có thể làm hài lòng khách hàng Nhật Bản
  • - Học hỏi các kỹ năng và hoạt động để gây dựng tính tổ chức
  • - Học về phong cách kinh doanh thông thường trên toàn thế giới