Brainworks Asia đã tổ chức hội thảo “Bí quyết quản lý kinh doanh, nâng cao tính tổ chức theo kiểu Nhật Bản” vào ngày 10/6/2015

15/6/2015

Vào thứ 4 ngày 10/6/2015, tại trung tâm kinh doanh châu Á nằm trong trụ sở công ty Brainworks Asia, TP.HCM, chúng tôi đã tổ chức hội thảo Học hỏi kinh doanh Nhật Bản lần 9 dành cho nhà doanh nghiệp, nhà quản lý người Việt Nam với chủ đề “Bí quyết quản lý kinh doanh, nâng cao tính tổ chức theo kiểu Nhật Bản”. (Chi tiết chương trình hội thảo).

Diễn giả tại hội thảo là ông Kondo Noboru - đại diện Brain Works Group. Phòng hội thảo đã kín chỗ với khoảng 20 doanh nhân tham gia hội thảo trong 3 giờ. Khách tham gia đều là những người quan tâm đến hợp tác kinh doanh với Nhật Bản, cũng như những biện pháp để nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo kiểu Nhật Bản.

Nội dung diễn thuyết xoay quanh chủ đề về các doanh nghiệp Nhật Bản làm thế nào để nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và cách xây dựng chế độ đánh giá nhân sự. Bằng cách nêu ra các ví dụ thành công trong thực tế, diễn giả đã rút ra kết luận rằng chìa khóa cho việc nâng cao chất lượng chính là việc nhìn lại công việc trong ngày và liên tục cải tiến. Chúng tôi đã nhận được ý kiến của nhiều vị khách tham gia bày tỏ mong muốn thực hiện thử những biện pháp đó trong công ty mình.

Hội thảo lần thứ 10 trong chuỗi Hội thảo học hỏi kinh doanh Nhật Bản về chủ đề bảo mật thông tin sẽ được tổ chức vào ngày 25/6/2015.