HOMENội dung dịch vụNews ReleaseXuất bảnSơ lược về công tyThông tin tuyển dụng
Sơ lược về công ty

Nhà tiên phong trong việc truyền tải thông tin kinh tế VN

Brainworks Asia chúng tôi là người tiên phong trong lãnh vực cung cấp thông tin kinh doanh tại Việt Nam đến Nhật Bản với nhiều loại thông tin đa dạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của mình trong việc cung cấp thông tin kinh doanh từ Việt Nam đến Nhật Bản và ngược lại, từ Nhật Bản đến Việt Nam trong thời gian tới.
※Chúng tôi cũng dự định xuất bản các ấn phẩm tại Việt Nam.
50 Doanh nghiệp trưởng thành Việt Nam - Bản TP.HCM
Phát hành 11/2007
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
50 Doanh nghiệp trưởng thành Việt Nam - Bản TP.HCM
Phát hành 4/2008
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
50 Doanh nghiệp trưởng thành Việt Nam - Bản TP.HCM
Phát hành 11/2009
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
Business Life Guide - Tuyển tập TP.HCM, Việt Nam
Phát hành 2/2009
NXB Kanaria
Giá: 1200 yen
(chưa thuế)
Business Life Guide - Tuyển tập TP.HCM, Việt Nam - Bản năm 2010
Phát hành 3/2010
NXB Kanaria
Giá: 1200 yen
(chưa thuế)
Nhanh lên kẻo trễ! Kinh tế Việt Nam đã nóng lên.
Phát hành 8/2006
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
Hướng dẫn toàn bộ về đầu tư Việt Nam - Những thông tin mới nhất về Việt Nam và việc tiến hành đầu tư thương mại
Phát hành 7/2008
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
50 Best Partner in Viet Nam
Phát hành 9/2008
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
50 Best Partner in Viet Nam - Bản năm 2010~2011
Phát hành 8/2010
NXB Kanaria
Giá: 1800 yen
(chưa thuế)
Tuyển tập 100 doanh nghiệp IT tại Việt Nam
Phát hành 12/2008
NXB Kanaria
Giá: 1600 yen
(chưa thuế)
Viet Nam Buyer's Guide - Tuyển tập TP.HCM - Bản năm 2010
Phát hành 4/2010
NXB Kanaria
Giá: 2000 yen
(chưa thuế)
ベトナム建設企業50選
Phát hành 5/2011
NXB Kanaria
Giá: 1500 yen
(chưa thuế)


■ Đọc tạp chí về nước Nhật bằng tiếng Việt với
"Japan Style Magazine"

Vol.1
7/2011

■ Tạp chí thông tin kinh tế tiếng Việt

Vol.1
6/2009
Vol.2
3/2010
Vol.3
5/2010
Vol.4
9/2010
Vol.5
11/2010
       
Vol.6
4/2011
       

■ Tạp chí "FEEL" - Coupon Magazine - Cảm nhận Nhật Bản tại VN

Vol 1
5/2010
Vol 2
12/2010
Phát hành 3/2007
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)
Phát hành 4/2010
NXB: First News
Giá: 40.000 đồng
(bao gồm thuế)


Phát hành 3/2007
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)
Phát hành 5/2010
NXB: First News
Giá: 40.000 đồng
(bao gồm thuế)


■ Dự định phát hành mới - Bản tiếng Việt

8/2011 Phát hành Giá:42.000 đồng
"Những kiến thức cơ bản về dịch vụ con người"
11/2011 (Dự định)
"Sắc màu hội họp"

NXB: Tre Publishing
Giá: 80.000 đồng (bao gồm thuế) (dự định)

Phát hành 7/2010
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)
Phát hành 8/2010
NXB: Kanaria
Giá: 1.000 yen
(chưa thuế)


Liên hệ tại đây

Dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản
Các loại dịch vụ cung cấp
Dịch vụ Hội viên Sailing Master
Xuất bản sách về kinh doanh

Dành cho các doanh nghiệp Việt Nam
Các loại dịch vụ cung cấp
Dịch vụ Hội viên Sailing Master
Xuất bản sách về kinh doanh
HOME
Sơ đồ websiteLiên hệ Copyright (C) 2016BRAIN WORKS GROUP All Right Reserved.