Asia atmosphere

Kinh nghiệm đào tạo

Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp

 • Công ty Muto Vietnam (ngành sản xuất)
 • Công ty Trường An (ngành xây dựng)
 • Công ty Long Việt (ngành xây dựng)
 • Công ty Fujinet (ngành IT)
 • Công ty Lạc Việt (ngành IT)
 • Sushi Bar (nghành nhà hàng ăn uống)

Đào tạo quản lý doanh nghiệp

 • Sanyo semi-conductor (ngành sản xuất)
 • Fuji Impulse (ngành sản xuất)
 • Công ty Đức Lợi (ngành may mặc)
 • Tohoku Chemical (ngành sản xuất)
 • Cửa hàng MOF (ngành ẩm thực)
 • Long Thành Golf Club

Đào tạo về dịch vụ khách hàng

 • Nam Sơn Restaurant (ngành ẩm thực)
 • ENZA Restaurant (ngành ẩm thực)
 • Mano Mano (Tokyo Beauty) (ngành thẩm mỹ, làm đẹp)
 • Saigon Tourist Group (ngành du lịch)
 • Lê Phong Tourism (ngành du lịch)
 • Long Thành Golf Club

Đào tạo chuyên môn

 • Fujinet (ngành IT) - đào tạo quản lý dự án
 • Sorimachi Vietnam (ngành IT) - đào tạo quản lý dự án
 • NEC Vietnam (ngành IT) - đào tạo phiên dịch kỹ thuật
 • Nissan Vietnam (ngành sản xuất) - đào tạo bảo mật thông tin