Asia atmosphere

Kinh nghiệm tổ chức tour thị sát

Công ty Brainworks Asia đã tổ chức nhiều tour thị sát cho các doanh nghiệp và cơ quan tổ chức như:

  • Công ty Sơn Lâm Hải
  • Công ty luật LCT Layers
  • Tập đoàn tư vấn Việt Nam
  • Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI