Asia atmosphere

Kinh nghiệm trong lĩnh vực IT

  • Thiết kế website cho KDDI Vietnam
  • Xây dựng website cho doanh nghiệp về ô tô (Web-Star)
  • Thiết kế website cho nhà hàng Mitown
  • Phát triển hệ thống thông tin cho công ty chứng khoán (Happy Net)
  • Phát triển website cho công ty bất động sản (Act-Net)
  • Tham gia dự án kim từ điển (công ty Kyoei)
  • Tham gia dự án xây dựng phần mềm cho máy tính bỏ túi (công ty Kyoei)